Bestämningsnyckel för vanliga VUXNA snäckor och sniglar
 
Har den hus eller inte?
Snäcka
Snigel

 

Klicka på det som passar


Det finns 22 kända snigelarter och omkring 100 olika snäckor i Sverige. Vissa kan man bara skilja från varandra genom att dissekera dem och studera bl a fortplantningsorganen.

Vi har gjort en enkel bestämningsnyckel över de vanligaste snäckorna och sniglarna i svenska trädgårdar. Ett redskap för att du lättare skall hitta i snigeldjungeln och framförallt kunna utesluta att det är den spanska skogssnigeln, (Arion vulgaris ) du har i din trädgård!

Den införda spanska skogssnigeln är en besvärlig skadegörare och bör bekämpas medan de flesta andra är harmlösa och kan lämnas i fred. Åkersnigeln (Deroceras reticulatum) kan vara ett mycket besvärligt skadedjur och behöver också ibland bekämpas.

Ett stort tack till Ted von Proschwitz vid Göteborgs Naturhistoriska Museum för faktagranskning och kommentarer gällande snigelnyckeln.

Hittar du inte din snigel med hjälp av bestämningsnyckeln eller misstänker den spanska skogssnigeln, kan du skicka in ett eller flera exemplar till Göteborgs Naturhistoriska Museum för artbestämning.Läs mera här.

För mer information om sniglar rekommenderar vi boken
"Snigel : fridstörare i örtagården : vetenskap och fakta" av Ted von Proschwitz, Bohusläns museums förlag.
En bok som samlat redovisar mer än 20 års erfarenhet av spansk skogssnigel och bekämpning av den
men som också lättfattligt presenterar den fascinerande djurgruppen sniglar. Boken placerar dem i sitt ekologiska sammanhang - både som "nyttiga" djur och skadegörare.

Svensk Trädgård har en undersökning igång där vi är intresserade av just dina erfarenheter. Genom en enkät hoppas vi att få en bättre bild av problemets omfattning och vilka motåtgärder som man brukar ta till.
Läs mera om enkätresultaten, eller svara på enkäten här.


Riksförbundet Svensk Trädgård, Box 2966 , 187 29 Täby. wwwt.tradgard.org

räknare