Gröna blad  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

Anlita gärna fruktträdsbeskärare certifierade av
Riksförbundet Svensk Trädgård

Trädbeskärare

En veckolång kurs arrangeras varje år av Riksförbundet Svensk Trädgård och ger efter godkänt skriftligt och praktiskt prov ett certifikat, "Grönt Kort".

Kursen omfattar

 • Planterings-, uppbyggnads- och underhållsbeskärning av fruktträd
 • Fruktvedskännedom
 • Sortval av fruktträd
 • Plantering av träd
 • Beskärning av bärbuskar
 • Trädens biologi och uppbyggnad
 • Försvarsmekanismer
 • Beskärningssnitt
 • Beskärningstid
 • Verktyg och utrustning
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Markvård runt träd

Varje år utbildas ett 30-tal fruktträdsbeskärare. Idag finns ca 160 certifierade fruktträdsbeskärare över hela landet.

Fruktträdsbeskärare med Grönt Kort hittar du här>>


 

Certifierade trädbeskärare
Trädbeskärare

Svensk Trädgårds kurs Grönt Kort ger certifikat efter godkänt skriftligt och praktiskt prov. Syftet med kursen är att få en bättre vård av fruktträd och att sprida kunskap om beskärning. Beskärningsutbildningen Grönt Kort startades 1996. Kursen leds från 2010 av Henrik Morin och hölls 2013 på Julita Gård och på Brunstorps gård, Jönköping.

 


Grönt Kort
för certifierade fruktträdsbeskärare

Trädbeskärare. Foto: A-C Thor

Våra certifierande kurser Grönt Kort i fruktträdsbeskärning hålls nästa gång i början på 2014. Arrangör är Riksförbundet Svensk Trädgård och kursledare Henrik Morin.

Syftet med kursen är att höja fruktträdens status som kulturbärare och fruktbärare i våra trädgårdar. De certifierade fruktträdsbeskärarna ska ge Sveriges fruktträd den vård och omsorg de förtjänar. Vi vill också på detta sätt skapa medlemsnytta för trädgårdsföreningar runt om i Sverige. Kursen ger ett certifikat efter godkänt skriftligt och praktiskt prov.

beskärning_stege, foto:A-C Thor

Förkunskaper
Alla med intresse av trädgård och trädvård får delta. Du bör ha ambitionen att använda kunskapen i yrket eller som bisyssla. Du bör ha ett grundläggande intresse för beskärning, inte vara höjdrädd vid arbeten från stege, ha fysisk kapacitet att hantera beskärningsverktyg och vara beredd på att arbeta vid kyla eller i regn. Du ska uppskatta praktiskt arbete.

Kursupplägg
Start måndag kl 9 med kaffe/te, registrering och introduktion.
Kursen blandar teori och praktik, både dag- och kvällstid. Lördag är examensdag med både skriftligt och praktiskt prov.
Avslutning lördag kl 16. Grönt Kort i fruktträdsbeskärning får du efter godkända praktiska och teoretiska prov.

Kursavgift

Trädbeskärare. Foto: A-C Thor

2013 var priset 18 500 kr för medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård (du måste ha varit medlem i minst ett år) och 19 500 kr för icke medlem. (Observera att Riksförbundet Svensk Trädgård är momsbefriat).
Anmälningsavgift är 1 000 kr. Vid eventuell avbokning återbetalas 500 kr.
I priset ingår del i bäddat dubbelrum, mat, kurs med kursmaterial, praktisk och teoretisk examen, två stycken 2-årsförädlade äppelträd, intyg och Grönt Kort i fruktträdsbeskärning efter godkända prov. Ni som inte redan är medlemmar får även ett års medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård. Fri telefonrådgivning för alla kursdeltagare under året man gått kursen..

16 deltagare per kurs
Observera att antalet deltagare per kurs är begränsat till 16 personer.
För kursens kvalitet är de två kursgrupperna inte större, detta för att alla kursdeltagare ska få den handledning de behöver av Henrik Morin och hans bisittare Håkan Svensson.

OBS!

 • Om du fått plats i kursen Grönt Kort i Fruktträdsbeskärning har du fått meddelande om detta. Du som inte fått plats meddelas också men står på reservplats.
 • Du som fått plats betalar anmälningsavgift 1 000:- samt fyller i och lämnar in blanketten, som du får i samband med bekräftelsen. Då har du din plats säkrad!
 • För att få medlemspriset måste du varit medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård under hela 2013.

Frågor besvaras av Ann-Catrin Thor på telefon 0705-38 33 57 eller via e-post grontkort@tradgard.org

 

Anlita en kunnig trädbeskärare

Lista fruktträdbeskärare

 

 

Vill du bli certifierad trädbeskärare och ta Grönt kort?
Gå in på "Kurser"
och läs mer.

 

 
 

Äppelträd

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård