Vindelns Trädgårdssällskap

För information och medlemskap kontakta

Orf:
Monika Lehto
Björkvägen 4
922 32 Vindeln
monikalehto@hotmail.com
mobilnr. 070 896 16 69

Kassör är Eivor Gustafsson

Facebooksida:
www.facebook.com/vindelnstradgardsallskap

Äppelblom
PROGRAM>>