Bjurholms Trädgårdssällskap

För information och medlemskap kontakta

Ordförande:
Agneta Malmström
Högås 304,  
916 92  Bjurholm
Telefon:  073-0702108

Äppelblom