Arnäs Trädgårdsförening
Arnäs Trädgårdsförening

För information och medlemskap kontakta

Karin Östman, ordf.
Tel. 070-575 43 06
karin.oestman@gmail.com

Runo Gidlöf   Kassör
97.nallav.18@telia.com

Föreningens e-mail. arnastradgardsforening@gmail.com

Hemsida
www.arnastradgardsforening.com

Äppelblom