Klöver  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Dataskyddspolicy

Riksförbundet Svensk Trädgårds dataskyddspolicy

Dina personuppgifter är konfidentiella

Riksförbundet Svensk Trädgård hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.

Säker förvaring och hantering av personuppgifter
Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem och därefter så länge som behövs för att kunna styrka mandatfördelningen till fullmäktige, dock högst två år efter avslutat medlemskap. Om du har tagit Grönt kort sparar vi dock dina uppgifter även om du avslutar ditt medlemskap i syfte att dokumentera vilka som har fått certifieringen.

Personuppgiftsinsamlingens ändamål
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

Personnummer
Vi behöver ditt personnummer för att säkerställa din identitet, men också för att förhindra att någon annan beställer något i ditt namn. Vi behöver även personnumret för att kunna ta fram åldersstatistik över våra medlemmar som våra föreningar kan behöva för att söka vissa bidrag.

Kön
Vi vill gärna veta ditt kön för att din förening ska kunna söka vissa bidrag.

Namn och adress
Vi behöver ditt namn och adress för att skicka ut inbetalningskort, medlemstidningen Hemträdgården, medlemskort, samt eventuell annan information och för att din förening ska kunna skicka ut information och program.

Telefonnummer/Mobilnummer
Vi vill gärna ha ditt telefonnummer/mobilnummer för att kunna ta kontakt med dig i frågor som rör ditt medlemskap samt för att din förening ska kunna kontakta dig och skicka ut information med kort varsel om t.ex. föreningsaktiviteter och evenemang.

E-post
Vi behöver din e-postadress för att skapa en inloggning till Mina sidor, så att du kan logga in och ändra dina kontaktuppgifter och administrera ditt medlemskap. Vi behöver även din e-postadress för att du ska kunna få e-faktura och för att föreningen ska kunna maila information och program.

Du har rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister
I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig till Medlemsservice på medlemsservice@tradgard.org eller telefon 08-792 13 15 (telefontider måndag-torsdag kl 9-12).

 
 

Sommarblommr oto Ann-Catrin Thor

 
 

Mina grönafingrar kom bara som ett resultat av de misstag jag gjorde när jag lärde mig att se saker från växternas sida."

H. Fred Ale

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt