Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Nästa fullmäktige 6-7 april 2019

2019 års fullmäktigemöte hålls i Alvik 6-7 april
Start lördag med lunch kl 13.00
Avslutas söndag ca kl 12.00

Kallelsen publicerades i Hemträdgården nr 1/2019

Medlemssiffrorna vid årsskiftet ligger till grund för mandatfördelningen.
Urvalet sker genom uddatalsmetoden enligt fullmäktigebeslut.

Mandatfördelningen 2019

Västerbottens Läns Trädgårdsförbund 3
Valsamverkan Skaraborg 2
Skånska Trädgårdsföreningen         2
Valsamverkan Västernorrlands län och Jämtland 2
Valsamverkan Stockholm NO 2
Valsamverkan Stockholm NV 2
Kronobergsavdelningen 1
Valsamverkan Örebro län 1
Valsamverkan Kalmar län 1
Valsamverkan Sörmlands län 1
Valsamverkan Stockholm SO 1
Valsamverkan Stockholm SV 1
Kungsbacka Trädgårdsvänner          1
Uppsala Trädgårdssällskap 1
Mitten Älvsborgs valsamverkan 1
Valsamverkan Östergötlands län 1
Sällsk. Hortikulturens Vänner       1
Blekinge västra valsamverkan 1
Valsamverkan  Herrljunga, Vårgårda och Alingsås 1
Södra Dalarnas Trädgårdsförening    1
Hallands Trädgårdsförening          1
Valsamverkan Värmland SÖ 1
Siljanbygdens Trädgårdssällskap     1
Nordvästra Skånes Trädgårdsförening 1
Västerås Trädgårdssällskap 1
Valsamverkan  Tranås, Gislaved och Värnamo 1 RESERV
Valsamverkan  Sjuntorpsbygden, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda 2 RESERV
Sjöbo Trädgårdsförening             3 RESERV
Lunds Trädgårdssällskap             4 RESERV

För frågor kontakta förbundsdirektör Inger Ekrem 08‐792 23 40 inger.ekrem@tradgard.org


Fullmäktige 2018 14-15 april i Alvik

Protokoll från fullmäktige läggs ut så snart det justerade protokoll finns tillgängligt. Gå in på föreningsinloggningen.
Av fullmäktige godkända verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 hittar du här.

Fullmäktige 2018
Information om nya medlemsregistret, Fullmäktige 2018


 

Mandat till fullmäktige

Mandat till fullmäktige
Fullmäktige är Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ. Fullmäktige ska ha minst trettiotvå ledamöter. För varje påbörjat tusental medlemmar över 30 000 tillkommer en ledamot.

I fullmäktige representeras medlemmarna av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokala föreningar. Ingen lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokalföreningar kan få mer än tre mandat.
Medlemstalet den 31 december utgör underlag för mandattilldelningen.

Mandat till fullmäktige kan alltså tilldelas:

  1. Enskild förening
  2. Sammanslutning av flera föreningar genom valsamarbete
  3. Läns- eller regionförbund
  4. Anslutna hushållningssällskap har rätt att gemensamt utse högst två fullmäktigeledamöter samt ersättare för dessa.

                                          
Föreningar och valsamverkan
Antalet medlemmar i föreningen har stor betydelse för möjligheten att bli representerade i fullmäktige. Små föreningar som är angelägna om representation och som saknar läns- eller regionförbund, gör klokt i att söka valsamverkan med andra föreningar.
      Förening eller sammanslutning som inte erhåller representation i fullmäktige kan på egen bekostnad skicka observatör till årsmöte. Sådan observatör har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt vid årsmötet.

 

 

 
Kryddtagetes. Foto: Eva Wirén

 

 

 
 

 

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt