Trädgårdsgång  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj


Varje år utdelas Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för ”förtjänster om trädgårdsodling” och biodling”. Traditionsenligt sker utdelningen under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte.

2016 års trädgårdsmedaljer tilldelas professor Birgitta Rämert, Uppsala, landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, Stockholm och biolog Svengunnar Ryman, Tierp, med följande motiveringar:

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas professor Birgitta Rämert, som genom sin omfattande forskning, sitt mångåriga engagemang för växtskydd och arbete med biologisk bekämpning av skadedjur har bidragit stort till forskningen inom området. 

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, för hans mångåriga insats för att uppmärksamma den svenska landskapsarkitekturen och hans internationella engagemang och erkännande som projekterande landskapsarkitekt och gästprofessor vid olika akademier i USA och Europa. 

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas biolog Svengunnar Ryman för hans skicklighet inom botaniken, förmåga att förmedla sin gedigna artkunskap om vilda och odlade växter, genom såväl litteraturen som det omfattande och värdefulla arbetet med att utveckla och tillgängliggöra SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas.

För längre presentationer av medaljörerna och motiveringar läs vidare här.

För mer information kontakta Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org. Om Kungl. Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se. Se även www.slu.sewww.slu.se/skud, www.for.se, www.elitplantstationen.se och www.thorbjorn-andersson.com.
Medaljerna delades ut på Riksförbundet Svensk Trädgårds sommarmöte i augusti. Länk till Pressmeddelande>>

Länk till Kungliga Patriotiska Sällskapet>>
Kungliga Patriotiska sällskapet

 

Tidigare medaljörer

En lista över medaljörer tillbaka till 1945.

Läs mer

 
Medaljörer 2016
gif
Läs mera om
 


Birgitta Rämert


Thorbjörn Andersson


Svengunnar Ryman

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby     •     Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby          Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53     •     Epost adresser se kontakt