Snäckor

Det finns flera arter små snäckor.

De flesta arterna i den svenska faunan och i trädgårdarna är mycket små ca 1-5 mm. Den snäckan man oftast lägger märke till är :

Trädgårdssnäckan (Cepaea hortensis )

Trädgårdssnäcka. Cepaea hortensisTrädgårdssnäcka. Cepaea hortensis

Snäckskalet är 19-23 mm stort. Huvudfärgen är gul men kan ofta ha upptill 5 bruna-svarta streck. Den är vanlig och finns i stort sätt över hela Sverige. Den finns ofta i buskar där den äter på bladverket.

Snäckan är sällan så talrik att den behöver bekämpas.

Trädgårdssnäcka. Foto: Inger Ekrem   Trädgårdssnäckor. Foto: Inger Ekrem   Trädgårdssnäcka. Foto:Inger Ekrem

 


Parksnäcka (Cepaea nemoralis )

Brunläppad trädgårdssnäcka eller Parksnäcka (Cepaea nemoralis) är också vanlig i Skåne och Stockholmstrakten. I övriga Sverige förekommer den endast sporadiskt.
Den är ungefär lika stor som trädgårdssnäckan men skiljer sig bl.a från den med att den har en brun mynningsläpp vid öppningen av snäckskalet.

Parksnäcka. Foto: Inger EkremBrunläppad Trädgårdssnäcka, Parksnäcka. (Capaea nemoralis)Parksnäcka. Foto: Inger Ekrem


Fläckig lundsnäcka (Arianta arbustorum)

Fläckig lundsnäcka ( Arianta arbustorum)


Den fläckiga lundsnäckan har ett brunt skal med små, skuggiga avgränsade, ljusa fläckar.
Huset blir upp till 20-24 mm brett och 15-20 mm högt.

Den är tämligen allmän i hela landet och är bland den svåraste skadegöraren bland snäckorna. Den trivs bra bland brännässlor.