Kölsniglar

Det är troligen en Åkersnigel
(Deroceras reticulatum)

Åkersnigel Åkersnigel, Deroceras reticulatum

Den blir sällan längre än 4-5 cm.
Den är ganska ljus med nätmönster. Åkersnigeln är in införd art som huvudsakligen förekommer i människoskapade miljöer. Vid massförekomst kan den göra stor skada på prydnadsväxter och grödor. Den är torktåligare än de flesta andra snigelarter och trivs även ute i öppna fält.

eller en Ängssnigel (Deroceras agreste)

               Bild saknas

Ängssnigeln påminner om åkersnigeln men har jämnare färgtäckning. Den är naturlig och förekommer både i människoskapade miljöer och i naturliga miljöer.