Gröna blad  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
... om abskissinsyra

Av Soveig Ahlbin

Abskissinsyra är det femte växthormonet som beskrivs i den här artikelserien och även det sista av de fem växthormoner som hittills identifierats. Abskissinsyra kallas också ABA och är, precis som etylen som beskrevs i förra artikeln, ett
tillväxthämmande hormon.

På 1960-talet studerade en forskargrupp i Wales vilka substanser som gav upphov till knoppvila hos sykomorlönn (Acer pseudoplatanus). En annan forskargrupp i USA undersökte vid samma tid vilket ämne som gjorde att blommorna på bomullsplantan åldrades och föll av. De aktiva substanser man hittade visade sig vara identiska och döptes till abskissinsyra. Abskissinsyra innehåller 15 kolgrupper och ingår främst i den del av cellerna där solljuset samlas in, nämligen i kloroplasterna. Växthormonet finns i alla delar av växten, från rotspetsen till knopparna.

Knoppar. Foto. Lise-Lotte Björkman

Knoppvila påverkas av abskissinsyra. Det är viktigt att vedartade träd i vårt kalla klimat inte slår ut sina blad för tidigt utan att knoppen förblir i vila tills våren är tillräckligt långt gången för att inte de nyutspruckna bladen ska frysa bort. Abskissinsyran spelar här en viktig roll.

Frövila induceras av abskissinsyra. I fröet ska det finnas en hormonell balans mellan det tillväxthämmande hormonet och hormonerna cytokinin och gibberellin eftersom dessa stimulerar tillväxt. Ett hormon verkar mycket sällan ensamt i växten  utan det är hela tiden ett samspel mellan olika hormoner och koncentrationerna av dessa. Sallatsfrön behöver rött ljus för att gro. Ger man fröna tillgång till rött ljus men samtidigt också aktivt tillför abskissinsyra kommer de ändå inte att kunna gro.
Allra störst roll spelar abskissinsyra som ett stresshormon. När växter utsätts för stress i form av brist på vatten, för mycket salt eller kyla kan koncentrationen av hormonet i bladen öka upp till 40 gånger! Detta kan ske inom loppet av endast 30 minuter. Den höga koncentrationen av abskissinsyra i bladen gör att klyvöppningarna stängs för att minska vattenavgången.  När en växt utsätts för saltstress så utvecklas i växten flera nya proteiner som ska hjälpa den att klara den ökade halten salt. Bakom produktionen av dessa "skyddsproteiner" finns just abskissinsyra. Från början antogs abskissinsyra spela en viktig roll i blad och blommors åldrande och fållning. På senare år har det dock visat sig att det i stället är etylen som spelar huvudrollen i den processen.

Ur Hemträdgården nr 2 2002

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård