Gröna blad  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 
... om cytokinin

Av Soveig Ahlbin

I de två tidigare artiklarma har växthormonerna auxin och gibberellin beskrivits.
Den här artikeln ska handla om växthormonet cytokinin.


I början av 1940-talet upptäcktes ett nytt ämne i mjölken hos kokosnötter. Ämnet man hittade i kokosnöten visade sig stimulera tillväxten och utvecklingen av embryon och stimulera celldelning. Tio år senare gjordes försök att få en liten del av stjälken på en tobaksplanta att fortsätta utvecklas på ett odlingsmedium genom att tillsätta vatten och näring. Den lilla stjälkbiten växte under ett litet tag men slutade ganska snart. Man tillföärde då lite kokosnötmjölk och stjälkbiten började växa igen. Den substans i mjölken som åstadkom den här effekten isolerades fram och döptes till kinetin. Efterhand upptäcktes många liknande substanser med samma effekt på växter och alla dessa samlades under namnet cytokininer.

Tomatplanter. Foto: Inger Ekrem

Cytokinin finns främst i växtens unga delar, det vill säga i frö, frukt och unga blad. Det finns också gott om cytokinin i rotspetsen. Hormoner transporteras i växten genom kärlsträngarna, xylemet. Hormonet stimulerar celltillväxt och celldelning. Det kan även orsaka tumörliknande utväxter, galler på stammar och stjälkar. Orsaken till dessa utväxter beror ofta på att växten angripits av en bakterie, Agrobacterium tumefaciens, vilken genom att föra in gener i plantan får cellerna att bl a börja producera ohämat med cytokinin.

Fördröjer åldrandet
Om man plockar bort ett blad från en växt börjar bladet ganska snabbt att gulna och därmed åldras. Bladet åldras snabbare än om det suttit kvar på sin modersplanta, alldeles särskilt om det dessutom placeras i mörker. Placerar man bladet i vatten kan det dock börja utveckla rötter. När dessa rötter börjar utvecklas så bromsas också bladets åldrande upp och det fortsätter att vara livskraftigt. Det ämne som produceras av rötterna och som hindrar åldrandet av bladet är cytokinin. Vid sticklingsförökning av krukväxter utnyttjar man alltså denna förmåga hos växten att undvika åldrande med hjälp av cytokinin.
Rent fysiologisk hindrar cytokinin åldrande genom att hindra bildandet av fria radikaler i växten. På så sätt förhindras oxidationen av omättade fettsyror i växten och den håller sig frisk längre.
Blad som angripits av någon svampsjukdom får ofta fläckar på bladen bestående av döda celler. När hela bladet börjar åldras och gulnar bildas det vid fläckarna med döda celler små gröna prickar med frisk bladvävnad. Dessa prickar fortsätter att vara gröna sedan bladet i övrigt vissnat. Dessa gröna prickar innehåller höga mängder av cytokinin. Cytokininet har producerats av den svamp av vilken bladet är angripet och är ett sätt för svampen att försöka hålla bladet vid liv så att det kan fortsätta att forse svampen med näring. Cytokinin kan också bidra till att blommor håller sig friska längre tid vilket i snittblomssammanhang kan utnytttjas för att förlänga hållbarheten.

Stimulerar sidoskott
Cytokinin stimulerar utveckling av sidoskott. Förmågan att utveckla rikligt med sidoskott ser man särskilt tydligt hos träd där s k häxkvastar har utvecklas. Dessa ansamlingar av sidoskott sittande tätt ihop i en del av trädet bildas genom att en svamp producerar cytokinin. Cytokininet gör att den delen av trädet ohämmat börjar dela celler och bilda nya sidoskott.

Ur Hemträdgården nr 6 2001

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård