Svensk Trädgårds Zonkarta har fått ny URL

http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkartan.html