Vingåkers Trädgårdsvänner

För information och medlemskap kontakta

Vice ordförande:
Helén Eriksdotter
Mobil: 070–544 33 01
e-postadress: helen.eriksdotter@progro.se

STYRELSE

 

Äppelblom

PROGRAM