Vindelns Trädgårdssällskap

För information och medlemskap kontakta

Orf:
Susanne Långhed
Prästvägen 17
92231 Vindeln,
0730-988963
suss1640@gmail.com

Kassör:
Åker Karlsson

Hemsida:
www.vindelnstradgardssallskap.se

Äppelblom
PROGRAM>>