Falköpings Trädgårdsförening
Äppelblom

Medlemsavgift 260:-
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nr/år.
Övrig familjemedlem 30:-
Hemsida www.tradgard.org

Följ oss också på Facebook. Sök efter Falköpings trädgårdsförening.

Följande företag lämnar rabatt mot uppvisande av medlemskort.

OBS!
Medlemskortet måste visas upp
innan kassainslag.
        

Amaryllis                                       20%
Gäller allt utom begravningsblommor, förmedlingar och blomstercheckar.

Anneborgs trädgård AB

Gäller växter med ordinarie pris.   
10%  

Blomsterfröjd, Stenstorp
Gäller allt utom presentkort        
15%

Karleby Handelsträdgård   10% 
Gäller egenodlat. Ej redskap o tillbehör.
 

Fler förmåner finns på www.tradgard.org eller i Hemträdgården

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

Föredrag med Farbror Grön den 21/3 kl. 19.00. Se annons här.

Här hittar ni oss på Facebook

Styrelsen:

Lena Gustavsson    
ordförande
lena308@gmail.com

0515-803 26
070-565 38 92

Eva-Marie Stålhammar
vice ordförande
evamariestalhammar@
gmail.com
0515-808 92
070-358 08 93

Monica Carlgren
sekreterare
monica.carlgren@
bredband.net


0515-165 59
073-984 7061
Marie Törnqvist 
kassör
marie.tornqvist@
hotmail.com
073-615 44 39
Yvonne Andersson
ledamot
yvonne.c.andersson
@live.se
073-329 26 26
Tarja Pajula
ledamot
pajula.tarja@gmail.com
070-240 50 21
Yvonne Klasson
ledamot
yvonn500@gmail.com
070-274 07 20
PROGRAM