Falköpings Trädgårdsförening
Äppelblom

Medlemsavgift 260:-/år
Övrig familjemedlem 30:-
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nr/år.

Hemsida www.tradgard.org

Följ oss också på Facebook. Sök efter Falköpings trädgårdsförening.

Följande företag lämnar rabatt mot uppvisande av medlemskort.

OBS!
Medlemskortet måste visas upp
innan kassainslag.
        

Anneborgs trädgård AB

Gäller växter med ordinarie pris.
10%  

Amaryllis 20%
Gäller allt utom begravningsblommor, förmedlingar och blomstercheckar.

Karleby Handelsträdgård 10% 
Gäller egenodlat. Ej redskap o tillbehör. 

Fler förmåner finns på www.tradgard.org eller i Hemträdgården

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

Här hittar ni oss på Facebook

Styrelsen:

Lena Gustavsson    
ordförande
lena308@gmail.com

0515-803 26
070-565 38 92

Eva-Marie Stålhammar
vice ordförande
evamariestalhammar@
gmail.com
0515-808 92
070-358 08 93

Monica Carlgren
sekreterare
monica.carlgren@
bredband.net


0515-165 59
073-984 7061
Marie Törnqvist 
kassör
marie.tornqvist@
hotmail.com
073-615 44 39
Yvonne Andersson
ledamot
yvonne.c.andersson
@live.se
073-329 26 26
Tarja Pajula
ledamot
pajula.tarja@gmail.com
070-240 50 21
Yvonne Klasson
ledamot
yvonn500@gmail.com
070-274 07 20
PROGRAM