Älvsborgs läns Trädgårdsförbund

För information

Ordf      Anders Bohlin     anders.bohlin@telia.com   
             tel 0520 – 350 40

Sekr     Git Carlberg  pkd591i@tninet.se
             tel 0520 – 44 09 87

Kassör  Kjell Sjöberg      oscarssons@telia.com                   tel 0520 – 769 88

 

Äppelblom