Daggkåpa  
RIKSFÖRBUNDET  

 

    

line decor
    Hem   •    Om Svensk Trädgård   •   Medlem   •   Förening   •   Kunskap   •   Tidningen   •   Kontakt    
line decor
 

Länkar till hemsidor som inspirerar till odling med barn.


Odla med barn

Faktablad 39

Många är vi som har uppskattat trädgård sedan barnsben och som förstått vikten av att få pilla i jorden och leka i det gröna redan som barn. I den egna trädgården, på balkongen eller på odlingslotten kan barn och vuxna inspireras och låta upptäckarlusten styra. Ge er hän i trädgården, tillsammans!

Ladda ner Faktablad nr 39
Barn och trädgård här.

Var med och stöd oss i vårt barnprojekt - Odla unga OdlareSom en gåva till kommande generationer. Riksförbundet Svensk Trädgård står för objektiv odlingskunskap för framtidens miljömedvetna val. Med en ambition om att oersättlig odlingskunskap alltid skall tas tillvara och överföras mellan generationerna, vill vi verka för ett hållbart samhälle med ökad odlingskunskap och medvetna val. Stöd oss gärna i detta arbete för framtida generationer genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6.
Ange: Barnprojektet

Riksförbundet Svensk Trädgård har beviljats 90-konto med anslutning till Svensk Insamlingskontroll. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och 90-konto är en garanti för dig som givare att pengarna hamnar rätt.


Läs mer om Svensk Trädgårds arbete.

Mer information
Idag behövs ofta s k evidens, vetenskapliga bevis, för att visa på nyttan med det som görs på förskola och skola inom det gröna. Forskning har visat att fördelarna med att låta barn arbeta och röra sig i en trädgård är många. Att odla i trädgården skapar ett oberoende när barn själva kan producera mat, göra vackert omkring sig och vet vad som är grundläggande för liv.

Vi på Riksförbundet Svensk Trädgård har titta på dessa hemsidor nedan, men inte faktagransakt eller på annat sätt värderat dem. Hemsidorna är tänkta som ett verktyg för er att lättare hitta i ”internetdjungeln”.

Länkarna är grupperade efter ursprung: Svenska länkar och Utländska länkar.

Svenska länkar
Riksförbundet Svensk Trädgård 39 st faktablad för gratis utskrift

Riksförbundet Svensk Trädgårds särtryck ”Förskoleträdgården”

Boverket: ”Utemiljöer för barn och unga vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar”

Göteborgs Botaniska Trädgård: Barn & skola

Göteborgs Botanisk Trädgård: skolträdgården

Göteborgs Universitet: En evidensstudie. Finns evidens för de metoder som används av specialpedagoger på Barn- och ungdomshabiliteringen?

SLU ”En helande trädgårdsmiljö för barn med cancer”

SLU ”En handbok i utformning av förskolors utemiljöer”

Malmö Högskola examensarbete ”Förskolans utemiljö. En arena för barns lek.”

Rosendals Trädgård, Stockholm

Artikel ”Klara färdiga spring” om barn i Malmö

Läs Emma Crawleys rapporter från resor till skolgårdar, natur och trädgård för barn i Baltikum, Holland, Berlin och USA

Miljoner att söka för ätliga skolgårdar

Barnens Trädgård, Länsmansgården. Skapad av Åkersberga Trädgårdssällskap och invigd 31 maj 2014

Grönt kulturarv - fröer

Gamla insamlade perenner

Nationell insamling av gamla kulturväxter program för odlad mångfald

Utländska länkar
Royal Horicultural Society (RHS) kampanj för skolträdgårdar, Storbrittanien

Skolträdgårdsguide från RHS, Storbrittanien

Forskning om skolträdgårdar Cornell University, USA

Children and nature Network, USA

Rapport "The benefits of childrens engagement with nature a systematic literature review", England

Skolträdgårdar, samlade rapporter, USA

Skolträdgård och barnträdgård hemma, The national gardening association,USA

Den ätbara skolgården i Sacramento, USA

Artikel ur “The journal of environmental education” med referenser. “The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening 2009”, USA

The American Society for Horticultural Sience, USA

Trädgårdens fördelar för barn. Children, Youth and Environments Center for Research and Design
University of Colorado at Denver and Health Sciences Center, USA


Länkar till mer handfasta tips om Trädgård för barn som Pizzaträdgården, fjärilsträdgården m.m., USA

 

Uppdaterad 11 februari 2019.
Sammanställt av Ann-Catrin Thor den 12 mars 2015

 
 

 
 
Svensk Trädgård,  Box 2966,  187 29 Täby    •    Besöksadress: Nytorpsvägen 34,  Täby        Telefon: 08-792 13 15    Fax: 08-792 39 53    •    © Riksförbundet Svensk Trädgård